P A R N O B I S

laddar innehåll

GDPR

Din integritet är viktig för oss.Så hanterar vi dina personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter som Parnobis är personuppgiftsansvarig för och vilka skyldigheter vi har gentemot dig när vi behandlar dina personuppgifter. Här hittar du även information om offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser.

Parnobis är ansvarig för att hantera dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med lagar och förordningar. Det innebär att Parnobis är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna som registreras i våra datasystem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Vi behandlar dina personuppgifter:

För att identifiera dig För att administrera dina personuppgifter och upprätthålla funktioner som nyhetsbrev eller annan viktig information som du behöver bli informerad om. När du använder våra digitala tjänster Parnobis samlar endast in dina uppgifter för särskilda ändamål.


Rätt till radering
Du som är registrerad har rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar borttagna.